• Email: office@linon.co.rs
  • Telefon: 063/864-9-038

  • Digitalna štampa je idealna za štampanje kratkih i srednjih tiraža, sa visokom preciznošću i kvalitetom. Fleksibilnost i preciznost digitalne štampe čine je pogodnom za različite vrste proizvoda, od reklamnih materijala do publikacija i pakovanja. Digitalna štampa takođe pruža širok spektar mogućnosti za dizajn, što omogućava kreativnost i inovativnost u kreiranju proizvoda. Pored toga, digitalna štampa je ekološki prihvatljivija jer ne zahteva upotrebu matrica i štaviše manje štetna po okolinu. Korišćenjem digitalnih podataka, proizvod se može štampati direktno, što omogućava da u što kraćem roku dobijete vaš proizvod
  • vizit karte
  • katalozi
  • flajeri
  • pozivnice
  • nalepnice
  • prospekti
  • Brosure